Chevron Left
Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית に戻る

ヘブライ大学(Hebrew University of Jerusalem) による Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית の受講者のレビューおよびフィードバック

4.8
109件の評価

コースについて

הקורס מציע מיפוי של השירה העברית החדשה למן תנועת ההשכלה דרך תקופת "התחייה" והמודרניזם שבא בעקבותיה, ועד לימינו. הקורס מציג באופן חי ונושם את המפנים הפואטיים ואת ההתפתחויות הסגנוניות והתמטיות בתחום השירה העברית, מראשיתה, באמצעות קריאות קרובות של טקסטים מן התקופות השונות, ומעמיד מאגר גדול ושופע של ידע תיאורטי, ספרותי והיסטורי, לצד פרשנויות עמוקות, מאתגרות ומפתיעות....

人気のレビュー

AK

2019年1月20日

המרצה מוביל את השיעור בצורה מעניינת ומובנת. הקורס נתן לי איזה ערך מוסף נוסף לידע הכללי שלי

RM

2022年3月6日

קורס מרתק. פרופסור הירשפלד מרצה למופת והשירים שבחר להציג יפים ומעניינים.

フィルター:

Modern Hebrew Poetry שירה עברית מודרנית : 1 - 19 / 19 レビュー

by Moshe S

2017年5月6日

by MaryAnn B

2016年4月8日

by Alex R

2016年7月12日

by Alona K

2019年1月21日

by Gerardo L

2016年5月22日

by Iliyan Y

2018年9月10日

by Joy S

2016年4月4日

by Renato H C

2020年12月31日

by Daniel R

2021年2月20日

by Avi D

2021年8月2日

by ayelet G

2020年12月16日

by Roei M

2022年3月7日

by inbar p

2018年7月1日

by Andrea T

2021年1月13日

by Mona A A

2020年9月12日

by dana f ד פ

2020年8月4日

by ‪Lea K

2020年7月29日

by Wala A

2022年1月24日