Chevron Left
Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה に戻る

ヘブライ大学(Hebrew University of Jerusalem) による Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה の受講者のレビューおよびフィードバック

4.4
70件の評価

コースについて

קורס זה עוסק במתמטיקה של בית ספר תיכון מנקודת מבט מתקדמת. מטרתו העיקרית היא לחשוף סטודנטים לעתיד לאופן שבו מתמטיקאים רואים מקצוע זה, ובכך להכין אותם ללימודי מתמטיקה ברמת אוניברסיטה....

人気のレビュー

II

2016年3月2日

מרצים מדהימים!

החומר מוגש בצורה ברורה ומאירת עיניים!

YR

2015年11月9日

קורס מצויין לבוגרי תיכון. הסברים מצויינים וברורים.

フィルター:

Invitation to Mathematics הזמנה למתמטיקה: 1 - 14 / 14 レビュー

by Or'el B

2019年8月22日

by תום כ

2017年6月1日

by Israel

2016年3月3日

by Yossi R

2015年11月10日

by nem w

2019年8月27日

by Alexander Z

2016年12月4日

by Natan A

2016年9月23日

by Nitzan L

2017年8月27日

by Shaked E

2020年6月10日

by Tamir S

2020年4月19日

by Sharbel

2017年8月19日

by Ohad K

2020年6月29日

by Abraham A

2015年11月2日

by MELGAREJO E A

2021年3月7日